Per a més informació o qualsevol dubte sobre el catàleg podeu posar-vos en contacte amb la Direcció General de Cooperacióde la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern de les Illes Balears a:

Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma
Telèfon: 971 17 74 00 / Fax: 971 17 74 35
http://dgcooper.caib.es

O mitjançant el formulari següent:

Conselleria de Presidència
Direcció General de Cooperació i Immigració
Plaça de la Drassana, 4 - 07012 Palma
Telèfon: +34 971 17 74 00 - Fax: +34 971 17 74 35
http://dgcooper.caib.es