VolverImprimir
 • Si ni la terra ni la gent estam en venda, per què ens estam consumint?
  Educar en el consum crític i responsable

 • ONG/Institució:

  S’Altra Senalla-Càritas Diocesana de Menorca
  Tel.: 971 36 10 01

  Entitat/s col·laboradora/es:

  Fons Menorquí de Cooperació

  Format

  CD amb funda de cartró reciclat

  Material que conté:

  Quaderns didàctics: “Si ni la terra ni la gent estam en venda,
  per què ens estam consumint? Educar en el consum crític i responsable”.
  Arxius en format pdf:
  • Educació primària, amb 12 activitats
  • Educació secundària, amb 14 activitats

  Idioma:

  Català

  Any de publicació i/o actualització:

  2009

 • Descripció general:

  Material educatiu destinat a l’ensenyament d’educació primària i secundària, amb la intenció de facilitar eines per educar cap a un consum responsable i defensar unes relacions comercials justes.

  Destinataris:

  Educació primària, educació secundària; educació no formal.

  Objectiu:

  Analitzar el sistema de consum actual, els efectes de la publicitat i la manca d’informació que pateixen els consumidors. Reflexionar sobre el nivell de consum propi i relacionar-lo amb la cobertura de necessitats i de desitjos. Identificar el sentit actual del comerç com un mitjà d’acumulació de riquesa, en lloc de ser un mecanisme per cobrir necessitats. Donar a conèixer les conseqüències del consum, que no és una activitat neutral. Facilitar elements per a la reflexió sobre el poder individual que ens confereix el consum. Afavorir l’autonomia, l’esperit crític i la capacitat de decisió. Identificar alternatives: el consum conscient i responsable com una combinació del consum ètic i crític, el consum solidari i el consum ecològic.

  Àrees de coneixement:

  Geografia:   Països enriquits - països empobrits.

  Sector:   Medi ambient, geografia humana, economia, drets humans.

  Població:   Població en general.

 • Mostra del material:

VolverImprimir
Conselleria de Presidència
Direcció General de Cooperació i Immigració
Plaça de la Drassana, 4 - 07012 Palma
Telèfon: +34 971 17 74 00 - Fax: +34 971 17 74 35
http://dgcooper.caib.es