VolverImprimir
 • Cooperant

 • ONG/Institució:

  Direcció general de Cooperació i Immigració
  tel. 971 177428
  email: cortega@dgcooper.caib.es


  Entitat/s col·laboradora/es:

  ONGD i institucions

  Format

  Revistes

  Material que conté:

  Idioma:

  Català i castellà

  Any de publicació i/o actualització:

  2003-2010

 • Descripció general:

  Publicació que serveis com una eina de comunicació i de sensibilització de la societat balear en la realitat dels països més desfavorits, per tal d’estimular el compromís cívic per la solidaritat i el desenvolupament. .

  Destinataris:

  Escolars de secundària (des de 14 anys) i batxillerat

  Objectiu:

  Donar a conèixer les diferents temàtiques relacionades amb la cooperació al desenvolupament i fomentar un esperit crític sobre les notícies publicades en els mitjans de comunicació dels països del Sud.

  Àrees de coneixement:

  Geografia:   arreu del món

  Sector:   salut, educació, drets humans, medi ambient, conflicte, dona, indígenes,

  Població:   població en general

 • Mostra del material:

VolverImprimir
Conselleria de Presidència
Direcció General de Cooperació i Immigració
Plaça de la Drassana, 4 - 07012 Palma
Telèfon: +34 971 17 74 00 - Fax: +34 971 17 74 35
http://dgcooper.caib.es