VolverImprimir
 • Mapa de Peters

 • ONG/Institució:

  ONGD Ensenyants Solidaris; Escola de Formació en Mitjans Didàctics
  Tel. 971-91-00-60 Fax: 971910061
  E-mail: cooperació@estei-i.org
  http://www.ensenyantssolidaris.org/index.php/materials-editats


  Entitat/s col·laboradora/es:

  Agència de Cooperació Internacional. Govern de les Illes Balears

  Format

  DVD

  Material que conté:

  DVD: Mapa de Peters. Índex de desenvolupament humà

  Idioma:

  Català

  Any de publicació i/o actualització:

  2003; 2007

 • Descripció general:

  En aquest mapa apareix representat l’Índex de Desenvolupament Humà (IDH), calculat pel Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament per a cada país del món. L’IDH mesura el progrés mitjà d’un país en tres aspectes essencials del desenvolupament humà: gaudir d’una vida llarga i saludable (es calcula a través de l’esperança de vida en néixer), disposar d’educació (escolarització i alfabetització) i tenir un nivell de vida digne (es mesura a través del PIB per càpita).

  Destinataris:

  Aquest DVD és un material que va dirigit a qualsevol persona que estigui interessada en la cooperació.

  Objectiu:

  La projecció de Peters posa en dubte la representació tradicional dels mapes del món, basada en la projecció de Mercator, que ell deia que responia a la mentalitat eurocèntrica dels cartògrafs. La seva proposta fou representar el mapa de tal manera que les àrees dibuixades en el mapa fossin proporcionals a les àrees reals.
  A més es pretén donar a conèixer l’índex de desenvolupament humà dels països.

  Àrees de coneixement:

  Geografia:   Mundial.

  Sector:   Geografia humana, desenvolupament.

  Població:   Població en general.

 • Mostra del material:

VolverImprimir
Conselleria de Presidència
Direcció General de Cooperació i Immigració
Plaça de la Drassana, 4 - 07012 Palma
Telèfon: +34 971 17 74 00 - Fax: +34 971 17 74 35
http://dgcooper.caib.es