VolverImprimir
 • Més propers que llunyans

 • ONG/Institució:

  ONGD Ensenyants Solidaris; Escola de Formació en Mitjans Didàctics; STEI-i
  Tel. 971-91-00-60 Fax: 971910061
  E-mail: cooperació@estei-i.org
  http://www.ensenyantssolidaris.org/index.php/materials-editats  Entitat/s col·laboradora/es:

  Agència de Cooperació Internacional. Govern de les Illes Balears

  Format

  Exposició + DVD

  Material que conté:

  Panells de l’exposició Més propers que llunyans
  DVD: Més propers que llunyans
  Unitats didàctiques i solucionari: cultura andina i cultura àrab

  Idioma:

  Català

  Any de publicació i/o actualització:

  2007;2008

 • Descripció general:

  Més propers que llunyans conté dues unitats didàctiques amb el seu solucionari corresponent, una que tracta el tema de la Cultura Àrab i una altra de la Cultura Andina. A més d’aquestes unitats didàctiques conté dues exposicions formades per 7 panells cadascuna on s’expliquen diferents aspectes d’aquestes dues cultures i un DVD complementari.

  Destinataris:

  Els destinataris són els docents i l’alumnat dels nivells de primària i secundària de centres escolars de les nostres Illes. El material didàctic està pensat per a la comunitat escolar (alumnat i professorat) de la nostra Comunitat. També es pot utilitzar a centres culturals municipals, com per exemple biblioteques municipals.

  Objectiu:

  Donar a conèixer la cultura àrab i la cultura andina a les Illes, donat el fet que la major part dels immigrants i les immigrants que viuen a la nostra societat provenen del nord d’Àfrica i d’Amèrica Llatina.

  Àrees de coneixement:

  Geografia:   Illes Balears, Guatemala, Perú, Hondures, Marroc.

  Sector:   Sensibilització, cooperació.

  Població:   Cooperants i socis locals de les nostres entitats.

 • Mostra del material:

VolverImprimir
Conselleria de Presidència
Direcció General de Cooperació i Immigració
Plaça de la Drassana, 4 - 07012 Palma
Telèfon: +34 971 17 74 00 - Fax: +34 971 17 74 35
http://dgcooper.caib.es