VolverImprimir
 • H2O, recursos didàctics i formatius sobre l’aigua al Planeta Terra.
  Campanya en xarxa a les Illes Balears

 • ONG/Institució:

  Internacional (CERAI); Veterinaris Sense Fronteres; Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB); OIKOS; Nou Sud; Enginyeria Sense Fronteres; Voluntaris de Mallorca
  Coordinació: Enginyeria Sense Fronteres, Tel.: 971 57 64 27
  email: jaumerigopons@gmail.com
  informacio@illesbalears.isf.es

  Entitat/s col·laboradora/es:

  Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears; Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació; Universitat de les Illes Balears (UIB)

  Format

  Curs d’estiu “La realitat de l’aigua en el món globalitzat, una mirada des del Sud”, juliol de 2009 (http://illesbalears.isf.es/menu_otros/noticias.php?pageNum_r_noticias=0&$sesion_idioma=2&$codigo=7049)
  Activitats programades: materials didàctics, cursos per a professorat de secundària, tallers a alumnes, commemoració del Dia Mundial de l’Aigua (22/3/2010), exposició, documental.
  Espai web propi: http://illesbalears.isf.es/aigua

  Material que conté:

  Xerrades, cursos, tallers

  Idioma:

  Català i castellà

  Any de publicació i/o actualització:

  2009

 • Descripció general:

  Tot i formar part de les agendes de desenvolupament, avui al món 1.100 milions de persones no tenen accés a aigua potable i 2.400 milions no disposen de sistemes de sanejament, i és causa de gran part de malalties i la mort d’infants cada dia. Actualment, no només no hi ha progressos significatius, sinó que el problema s’agreuja amb el procés de mercantilització de l’aigua.
  Amb la campanya H2O es pretén elaborar recursos educatius per treballar per a una educació crítica i transformadora. Creiem que l’aigua pot ser una eina per aportar a l’aula valors de solidaritat i justícia i propostes d’acció individuals i col·lectives.
  Des de la campanya H2O es convida a valorar críticament el propi estil de vida. Es recullen tècniques i solucions senzilles per cuidar el cicle de l’aigua, ja que entenem que tenir cura de l’aigua és tenir-ne del medi ambient en la seva globalitat. Alhora, es mostren accions a nivell individual, local i global que es poden realitzar per reclamar el dret humà a l’aigua.

  Destinataris:

  Universitat (curs d’estiu).
  Educació secundària (recursos pedagògics: quadern didàctic –professor i alumne–, anàlisi de llibres de text i currículum / matèries / competències, exposició i documental).
  Altres: periodistes, membres d’associacions, biblioteques, ajuntaments, centres educatius i de recursos pedagògics i públic general.

  Objectiu:

  Donar a conèixer en quines condicions es troben les principals fonts de proveïment d’aigua, en quin grau es respecta o deixa de respectar el dret fonamental d’accés a l’aigua potable, quins interessos econòmics hi ha entorn al control d’aquest recurs, quins tipus de conflictes ha generat i quines són les propostes de solució plantejades a nivell general i quines les pautes de comportament que podem aplicar a nivell individual per a contribuir a pal·liar el problema. Sensibilitzar la comunitat educativa sobre la problemàtica, promoure canvis, actituds i valors i, en darrera instància, que la població de les Illes Balears conegui les causes i conseqüències de la crisi mundial de recursos hídrics i integri l’aigua com un dret humà.

  Àrees de coneixement:

  Geografia:   Mundial.

  Sector:   Medi ambient, drets humans, cooperació internacional.

  Població:   Població en general.

 • Mostra del material:

VolverImprimir
Conselleria de Presidència
Direcció General de Cooperació i Immigració
Plaça de la Drassana, 4 - 07012 Palma
Telèfon: +34 971 17 74 00 - Fax: +34 971 17 74 35
http://dgcooper.caib.es