VolverImprimir
 • I les al·lotes massais…
  també són guerreres?

 • ONG/Institució:

  Mallorca Amiga
  mallorcaamiga@telefonica.net

  Entitat/s col·laboradora/es:

  Direcció general de Cooperació i Immigració
  Tel: 971 17 74 28
  email: cortega@dgcooper.caib.es

  Format

  Unitat didàctica

  Material que conté:

  Fitxes d’activitats
  DVD amb documental

  Idioma:

  Català

  Any de publicació i/o actualització:

  2006

 • Descripció general:

  Projecte de sensibilització que inclou el desenvolupament de la unitat didàctica entorn a la realitat de les nines i les dones massais.

  Destinataris:

  Educació primària i educació secundària.

  Objectiu:

  Donar a conèixer la realitat de la dona africana i els problemes que envolten cada etapa de la seva existència, establint comparacions amb les pròpies experiències vitals de l’alumnat.

  Àrees de coneixement:

  Geografia:   Kenya.

  Sector:   Gènere, cultura, vida quotidiana, llengües, drets humans.

  Població:   Nines, dones.

 • Mostra del material:

VolverImprimir
Conselleria de Presidència
Direcció General de Cooperació i Immigració
Plaça de la Drassana, 4 - 07012 Palma
Telèfon: +34 971 17 74 00 - Fax: +34 971 17 74 35
http://dgcooper.caib.es