VolverImprimir
 • Regions del Món.
  El Mashriq.
  Els pobles de la Mediterrània oriental

 • ONG/Institució:

  Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears
  Tel.: 971 17 74 28
  email:cortega@dgcooper.caib.es

  Entitat/s col·laboradora/es:

  Fundació Solidaritat UB; Món-3

  Format

  Unitat didàctica

  Material que conté:

  Imprès:
  • Quadern de l’educador
  • Quadern didàctic 1
  • Quadern didàctic 2. La vida quotidiana
  • Mapa de la regió
  • Cartell
  1 CD: conté power point

  Idioma:

  Català

  Any de publicació i/o actualització:

  2009

 • Descripció general:

  Els continguts dels quaderns fan referència tant a la realitat històrica, econòmica i cultural de la regió, com a l’origen i naturalesa del conflicte a l’Orient Mitjà, i la vida quotidiana de la població en un context tan fràgil.

  Destinataris:

  Educació secundària; universitat; adults.

  Objectiu:

  Sensibilitzar la població de les Illes Balears sobre la realitat dels països del Sud i les causes de la pobresa i els problemes que pateixen en la regió de l’Orient Mitjà.

  Àrees de coneixement:

  Geografia:   El Líban, Síria, Israel, Palestina, Jordània.

  Sector:   Medi ambient, geografia humana, gènere, religió, llengües, història, societat, cultura, diversitat, economia, política, processos migratoris, demografia, conflicte, drets humans, refugiats, vida quotidiana.

  Població:   Població en general, infants, dones, refugiats, grups ètnics.

 • Mostra del material:

VolverImprimir
Conselleria de Presidència
Direcció General de Cooperació i Immigració
Plaça de la Drassana, 4 - 07012 Palma
Telèfon: +34 971 17 74 00 - Fax: +34 971 17 74 35
http://dgcooper.caib.es