VolverImprimir
 • Comprometidos con Anantapur

 • ONG/Institució:

  Fundació Vicenç Ferrer
  Tel.: 971 22 01 09
  email:baleares@fundacionvicenteferrer.org
  Direcció General de Cooperació i Immigració
  Tel.: 971 17 74 28
  email:cortega@dgcooper.caib.es

  Entitat/s col·laboradora/es:

  Producció pròpia

  Format

  DVD

  Material que conté:

  Audiovisual de 31 minuts

  Idioma:

  Català

  Any de publicació i/o actualització:

  2007

 • Descripció general:

  Documental del treball que realitza la Fundació Vicenç Ferrer en l`Índia. Concretament, en la regió d`Anantapu on viuen la comunitat dàlit, una de les més pobres i marginades d`aquest pais.

  Destinataris:

  alumnes de secundària i batxillerat

  Objectiu:

  es vol lluitar contra la pobresa aportant solucions amb projectes d`educació, salut i foment de la participació de la dona.

  Àrees de coneixement:

  Geografia:   Índia

  Sector:   salut, educació, cultura, drets humans, medi ambient.

  Població:   dona, minusvàlits

VolverImprimir
Conselleria de Presidència
Direcció General de Cooperació i Immigració
Plaça de la Drassana, 4 - 07012 Palma
Telèfon: +34 971 17 74 00 - Fax: +34 971 17 74 35
http://dgcooper.caib.es