PRESENTACIÓdel projecte

Aquest CATÀLEG DE RECURSOS DIDÀCTICS neix de la demanda de diferents agents que treballen en cooperació per al desenvolupament, amb l'objectiu d'elaborar una primera catalogació dels recursos que hi ha a les Illes Balears i com a suport a accions d'educació, formació i sensibilització sobre solidaritat i cooperació per al desenvolupament. La finalitat és donar a conèixer aquests recursos a la comunitat educativa i a totes les persones interessades en el tema.

Hem volgut elaborar una classificació que faciliti la consulta amb un format àgil i senzill de consultar, i és la nostra intenció continuar recollint informació en forma de fitxes sobre recursos que no hi hem pogut incorporar i sobre els que es vagin elaborant.

APARTATS de les fitxes

  • ONG/institució: dades de contacte de la institució o entitat que ha elaborat el material Entitat col·laboradora Format: curs, exposició, publicació, DVD, espai virtual, etc. Material que conté: guies, làmines, etc. Idioma
  • Any de publicació o actualització Descripció general Persones destinatàries Objectius del material Àrees de coneixement que es tracten Mostra del material
Conselleria de Presidència
Direcció General de Cooperació i Immigració
Plaça de la Drassana, 4 - 07012 Palma
Telèfon: +34 971 17 74 00 - Fax: +34 971 17 74 35
http://dgcooper.caib.es